หมวดหมู่: P-PROF 360 องศา

ขานรับซีเอสอาร์รักษ์โลกด้วยเส้นด้ายจากขวดพลาสติกรีไซเคิล เพื่อแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกและเส้นด้ายสังเคราะห์ สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเครื่องแต่งกาย

อินโดรามา เวนเจอร์ส โชว์วิสัยท…