เครดิตภาพ : Flinders University

ทีมนักวิทยาศาสตร์นำโดย Dr. Justin Chalker แห่ง Flinders University ได้พัฒนาวิธีการกำจัดสารปรอทในสิ่งแวดล้อมจากน้ำมันใช้แล้วและกำมะถัน Dr. Justin Chalker และทีมได้พัฒนาพอลิเมอร์ “Sulfur-Limonene Polysulfide (SLP)” จากน้ำมันส้ม แต่ SLP มีราคาสูง ใช้งานได้จำกัด และไม่ทนทานที่จะนำไปใช้ในภาคสนาม สถานที่ที่มีสารปรอทปนเปื้อน ได้แก่ เหมืองแร่ทอง โรงงานผลิตคลอร์-อัลคาไล (chlor-alkalai) และบริเวณที่ทำเกษตรกรรมที่ใช้สารฆ่าเชื้อราที่มีสารปรอทสูง ซึ่งจำเป็นต้องใช้วัสดุช่วยกำจัดในปริมาณมาก ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงจำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีราคาถูกมาก

พอลิเมอร์ที่ทำจากน้ำมันคาโนลาและกำมะถันมีสีน้ำตาล (ซ้าย) ภายหลังดูดซับโลหะปรอทจะเปลี่ยนเป็นสีดำ (ขวา)
เครดิตภาพ: Flinders University

ทีมวิจัยพบว่า การพัฒนาพอลิเมอร์ชนิดใหม่จากใช้น้ำมันคาโนลาที่ใช้แล้วและกำมะถันสามารถลดราคาวัตถุดิบได้มาก ทั้งยังทนทานต่ออุณหภูมิสูง และสามารถจับสารปรอทได้หลากหลายรูปแบบทั้งปรอทโลหะ ปรอทอินทรีย์ ปรอทอนินทรีย์ และไอสารปรอท เมื่อโพลิเมอร์นี้ดูดซับสารปรอทแล้วก็จะเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีดำ ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกังวลว่าจะออกมาปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ที่มา : https://www.mtec.or.th