หัวหน้ากลุ่มวิจัย P-PROF

ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
(PhD – Polym. Sci. Technol)
ที่อยู่ : คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
ติดต่อ :   โทรศัพท์ 02-470-8645         โทรสาร 02-470-8647
อีเมล์ : narongrit.som@kmutt.ac.th