ที่ปรึกษากลุ่มวิจัย

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
(PhD – Electrical Engineering)
สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
E-mail: krissanapong.kir@kmutt.ac.th