ครุภัณฑ์/เครื่องมือวิจัย

เครื่องวัดสมบัติวัสดุ
Die cut
หัวจับชิ้นงานแรงดึง
แม่พิมพ์ Compression set
เครื่องวัดสมบัติวัสดุ

รูปเครื่องชื่อเครื่อง / รุ่น /
บริษัท และ ประเทศผู้ผลิต
สภาวะการทดสอบ
Impact Tester
รุ่น 2005
บริษัท Zwick Roell จำกัด
ประเทศเยอรมัน
Izod Type (ASTM D256)
Micro Digital Balance 1
รุ่น Sartonius
บริษัท Scientific promotion จำกัด
รับน้ำหนักไม่เกิน 410 กรัม
Universal Testing Machine
รุ่น Autograph AG-I
บริษัท Shimadzu จำกัด
ประเทศญี่ปุ่น
Load Cell 5 KN
(ASTM D638, ASTM D412)
Oscillating Disc Rheometer (ODR)
รุ่น GT-70-70-s2
บริษัท Gotech Testing Machine จำกัด
ประเทศไตหวัน
(ASTM D2084)
Twin Screw Extruder
รุ่น CTW 1000 C
บริษัท Hakke Rheomex จำกัด
ประเทศเยอรมันนี
Counter rotating Conical
Motor Power 3.8 kW
Max Speed 200 l/min
Max Torque 270 Nm
Barrel diameter 31.8/20 mm (rear/front)
Max temp 450 C
เครื่องตัดเม็ดพลาสติก
รุ่น RP 25C1
บริษัท ไทยไฮดรอลิคเครื่องกล จำกัด
ประเทศไทย
Single Screw Extruder
บริษัท Hakke Rheomex จำกัด
ประเทศเยอรมันนี
เครื่อง Roll Film
บริษัท ชัยเจริญ การช่าง จำกัด
ประเทศไทย
Vernier caliper
รุ่น Absolute digimatic
บริษัท Mitutoyo จำกัด
ประเทศญี่ปุ่น
Hardness Tester
รุ่น GS-719G
บริษัท Teclock จำกัด
ประเทศญี่ปุ่น
Shore A (0-100)
ASTM D2240
QUV Accelerated Weathering Tester (Q-UV test)
รุ่น LU -0819
บริษัท Q-Panel Lab Products จำกัด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความยาวคลื่นรังสี UVA 330 nm
ความยาวคลื่นรังสี UVB 313 nm
Controlled Temperature Oven
รุ่น GT-7017-L
บริษัท Gotech Testing Machine จำกัด
ประเทศไต้หวัน
อุณหภูมิไม่เกิน 300 องศาเซลเซียส
Micro Digital Balance 2
รุ่น BL-2200H
บริษัท Shimadzu จำกัด
ประเทศญี่ปุ่น
รับน้ำหนักไม่เกิน 2200 กรัม
Scroll Saw
รุ่น TS-16
บริษัท Tirawatiger จำกัด
ประเทศไทย
No Load speed 1400 rpm
Hydraulic Press Machine / Die Cutter
รุ่น 15T
บริษัท SMC Toyo Metal จำกัด
ประเทศไทย
Capacity 15 Tons
High Speed Mixer
รุ่น LMXS
บริษัท LAB TECH Engineering จำกัด
ความเร็วรอบสูงสุด 1,400 รอบ/นาที
Compression Moulding Machine
รุ่น LP-20M
บริษัท LAB TECH Engineering จำกัด
ประเทศไทย
อุณหภูมิสูงสุด 300 องศาเซลเซียส
ความดันสูงสุด 250 kg/cm2
Two-Roll-Mill Compounder
รุ่น 230B
บริษัท ยงฟง แมชชีนเนอรี่ จำกัด
ประเทศไต้หวัน
Roll diameter 10 inces
Roll length 24 inces
เครื่องทดสอบซีลกันรั่ว แบบ U-CUPจำลองสภาวะการใช้งานจริงในระบบไฮดรอลิก ความดัน 25 บาร์
Air compressor 1
รุ่น PP-2
บริษัท Puma industrial จำกัด
ประเทศไทย
ความจุ 64 ลิตร
Air compressor 2
รุ่น PP-21
บริษัท Puma industrial จำกัด
ประเทศไทย
ความจุ 92 ลิตร
IRT-Thermometer (EBRO)
รุ่น TRI 250
บริษัท พี. เอ็น. พี. สเกล แอนด์ อินสตรูเมนท์
ประเทศไทย
ช่วงอุณหภูมิที่วัด (-60 ) – 550 องศาเซลเซียส
เครื่องกวนสารให้ความร้อน (PONPE)
รุ่น AMTAST PRO
บริษัท โปรโทรนิกส์ อินเตอร์เทรด จํากัด
ประเทศไทย
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน 100 -350 องศาเซลเซียส

Die cut

รูปเครื่องสภาวะการทดสอบ
Die tensile (D412) และ แบบตัดชิ้นทดสอบต้านทานแรงฉีกขาดชนิด Die C
Punch ตัดชิ้นงานวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร
Die ตัดชิ้นงานฟิล์ม (ASTM D638-09)

หัวจับชิ้นงานแรงดึง

รูปเครื่องสภาวะการทดสอบ
แบบ Roller ดึงชิ้นงานแผ่นยาง และชิ้นงานฟิล์ม
แบบ Grip

แม่พิมพ์ Compression set

รูปเครื่องสภาวะการทดสอบ
แม่พิมพ์ Compression set ทดสอบค่าการยุบตัวของยาง (ASTM D395)