มจธ. เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาผ่านทางกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF), https://p-prof.kmutt.ac.th/ ภาคเรียนที่ 1/2566 (เริ่มการศึกษาเดือนสิงหาคม 2566) ทราบผลทุกเดือน เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566

สนใจติดต่อสอบถามโดยตรง
Tel: 081-2518609 (อ.เอกชัย วิมลมาลา), E-mail : p.prof.group@gmail.com

Website : https://admission.kmutt.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/KMUTT2ADMISSION
Instagram : https://www.instagram.com/kmutt2admission/