หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (P-PROF) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัคร!! บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอล…