PRE® Brands ผู้ผลิตเนื้อวัวคุณภาพสูง ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ที่ชิคาโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกซื้อเนื้อวัวของผู้บริโภค จึงได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์เป็นซองฟิล์มสูญญากาศแบบใสที่ง่ายต่อการเปิด ติดกับแผ่นกระดาษแข็งที่บอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ด้านหลังของซองผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์เนื้อวัวทั้งสองด้านได้แบบ 360 องศา โดยการพลิกบรรจุภัณฑ์ซองสูญญากาศ เพื่อประเมินคุณภาพของเนื้อวัวก่อนการซื้อสินค้า นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ ส่วนที่เป็นกระดาษยังสามารถแยกออกจากส่วนซองฟิล์มสูญญากาศได้ เพื่อง่ายต่อการรีไซเคิล และง่ายต่อการจัดเก็บเนื้อวัวในตู้เย็น โดยที่มือไม่ต้องสัมผัสกับตัวเนื้อวัวโดยตรงจากการบรรจุซ้ำ (Repackaging) ทำให้มีความสะดวกและสะอาดกว่าการใช้บรรจุภัณฑ์ถาดโฟมหุ้มฟิล์มถนอมอาหารแบบเดิม

ที่มา : Packaging Digest [https://www.packagingdigest.com/packaging-design/flip-up-vacuum-pack-lets-shoppers-see-quality-of-grass-fed-beef-products-from-all-sides-2017-04-03]

ขอบคุณข้อมูลจาก : PRE® Brands [https://www.pre-brands.com]