เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

ในการนี้ นักศึกษาปริญญาเอกของกลุ่มวิจัย P-PROF นายเยี่ยงฉัตร บุญลักษณ์ศิริ นำเสนอผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย เรื่อง “An accelerated biodegradation of Poly(lactic acid) by inoculation of Pseudomonas geniculate WS3 combined with nutrient addition” โดยมีงานวิจัยในสาขาต่างๆ เช่น Rubbers and Composites, Biomaterials, Materials of Energy and Environmental Applications, Computational Model and Simulations, Industrial Innovation และ Special Advanced Materials

ภาพกิจกรรม