หมวดหมู่: กิจกรรม

อาจารย์ & นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านพอลิเมอร์ณกลุ่มวิจัยP-PROF

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566…

นศ. ป.โท กลุ่มวิจัย P-PROF เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการ The 2021 National RGJ and RRI Conference ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยโดยคนวิจัยกับโจทย์ท้าทายในยุควิถีใหม่” ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ท…

อาจารย์ & นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและเรียนรู้เครื่องมือทดสอบด้านพอลิเมอร์ ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัย P-PROF

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ทา…