ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 – 2565 โดยรางวัลประจำปี 2564 มีอาจารย์และนักวิจัยกลุ่มวิจัย P-PROF ได้รับรางวัลผลงานวิจัย รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  ผลงานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้สารประกอบแรร์เอิร์ธออกไซด์เป็นสารตัวเติม ในวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์สำหรับลดทอนและกำบังอนุภาคนิวตรอน” โดยมี ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, รศ.เอกชัย วิมลมาลา และรศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน เป็นนักวิจัยร่วมกับ รศ. ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นประธานในการมอบรางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565 (Thailand Inventors’ Day 2021 – 2022) ร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.kmutt.ac.th/news/thailand-inventors-day2022/

ข่าวและภาพโดย: สาริษฐ์ สุขวัฒนจรูญ

กลุ่มวิจัย P-PROF ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัยผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน

ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

รศ. เอกชัย วิมลมาลา

รศ. ธีระศักดิ์ หมากผิน