เดือน: มีนาคม 2018

คณะอาจารย์ & นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านพอลิเมอร์ ณ กลุ่มวิจัย P-PROF

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 …